Không, hiện tại việc tích hợp API của Abenla để gửi tin nhắn sms qua ứng dụng riêng của KH chỉ gửi cho tin nhắn CSKH