SMS Unicode là gì?

SMS Brandname Unicode là hình thức gửi tin nhắn bằng thương hiệu riêng với nội dung tin nhắn được soạn bằng tiếng Việt có dấu. 

Với nền tảng công nghệ chủ động, ABENLA là đối tác tiên phong cung cấp hệ thống gửi tin bằng thương hiệu cho phép soạn nội dung có dấu nhằm giúp khách hàng truyền tải thông điệp được rõ ràng.

Quy định về số lượng ký tự:

  • Nếu tin nhắn chỉ chứa đựng những ký tự từ bộ ký tự GSM (Tiếng la tinh, La mã, tiếng Hy Lạp và những ký hiệu chấm câu), thì trong một SMS đơn có thể chứa tổng cộng 160 ký tự. Nếu bất kỳ ký tự nào trong tin nhắn không phải trong bộ ký tự GSM, thì bộ ký tự Unicode sẽ được sử dụng thay vào đó. Bảng chữ cái Unicode bao gồm mọi ký hiệu khả dĩ, nhưng chỉ có 70 ký tự Unicode trong một SMS đơn.
  • Nếu tin nhắn vượt hơn chiều dài (của) một SMS đơn (160/ 70), tin nhắn sẽ được chuyển thành SMS đa phần. Dù tin nhắn xuất hiện như một tin nhắn dài đơn trên đa số điện thoại, nhưng nội tại nó sẽ tồn tại là nhiều SMS nhỏ. 

Cách tính độ dài tin nhắn có dấu