ABENLA hỗ trợ code mẫu tích hợp API SMS bằng ngôn ngữ lập trình PHP và ASPX cho tất cả đối tác.

Download code mẫu API SMS: tại đây

Hoặc liên hệ thông tin sau để chúng tôi tư vấn hỗ trợ.

Phone: 0286 680 8866/ 0916 186 606

Email: infor@smsthuonghieu.com

Livechat: www.smsthuonghieu.com