Là hình thức quảng cáo bằng tin nhắn thương hiệu tới người dùng di động thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng di động: khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính,…tại không gian và thời gian phù hợp. Vì tin nhắn được gửi đến đúng đội tượng theo những tiêu chí đã setup trước (Đúng thị hiếu, sở thích, hành vi tiêu dùng) nên doanh nghiệp cần phân tích kỹ và đưa ra bộ tiêu chí phù hợp để hướng mục tiêu khách hàng tiềm năng