Hiện tại chỉ có duy nhất nhà mạng Viettel hỗ trợ data gửi tin cho Khách hàng với hình thức gửi tin target đến một bộ tiêu chí nhất định theo nhu cầu của khách hàng như: Độ tuổi, giới tính, Khu vực/Địa điểm, Mức sử dụng cước, Loại thuê bao (trả trước/trả sau)