Chứng chỉ ISO 9001 là gì?

Chứng chỉ ISO (International Organization for Standardization) là một chuẩn quốc tế giúp các tổ chức đảm bảo các quy trình, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và hiệu quả. Qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết. Phục vụ cho việc kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

ISO 9001 có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp?

Đạt được chứng chỉ ISO có ý nghĩa quan trọng đối với một tổ chức. Nó cho thấy rằng tổ chức đó đã thực hiện các quy trình quản lý tốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu pháp lý, cũng như các yêu cầu của khách hàng.

Các chứng chỉ ISO khác nhau phù hợp với các lĩnh vực khác nhau. Từ quản lý chất lượng đến quản lý môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn thông tin, v.v.

Tổ chức đạt được chứng chỉ ISO có thể tăng cường sự tin tưởng và tín nhiệm từ khách hàng và các đối tác. Giúp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc tuân thủ các tiêu chuẩn của ISO cũng giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro và chi phí, đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài.

ABENLA đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015 là một bước tiến đáng kể trong sự phát triển của ABENLA. Đây là một trong những chứng chỉ chuẩn quốc tế phổ biến nhất cho hệ thống quản lý chất lượng. Điều này chứng tỏ rằng ABENLA đã đáp ứng được các yêu cầu về quản lý chất lượng và đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản phẩm và dịch vụ của mình.

Để đạt được chứng chỉ danh giá này là sự đóng góp nỗ lực của tập thể ABENLA. Điều này được thể hiện rõ qua hệ thống quản lý chặt chẽ và các quy trình được chuẩn hóa toàn bộ. Với chứng chỉ này sẽ giúp ABENLA:

  • Tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ
  • Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác
  • Chất lượng sản phẩm/dịch vụ được đảm bảo
  • Tạo môi trường làm việc tốt, hiệu quả
  • Quản lý được rủi ro

ABENLA cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục cung cấp các giải pháp tiên tiến và đột phá cho khách hàng. Với những giá trị đạt được, ABENLA mong muốn mang đến nhiều giá trị hơn nữa. 

Chứng chỉ ISO 9001 ABENLA

Published On: February 15th, 2023 / Categories: Mobile Marketing /

Nhập Email để thường xuyên nhận được chia sẻ kiến thức mới về marketing cho doanh nghiệp

Add notice about your Privacy Policy here.