SMS OTP (Viết tắt của One Time Password) là một dãy số được xem là mật khẩu được gửi từ hệ thống về điện thoại và dùng để xác thực các đăng nhập, các giao dịch trực tuyến. Tin nhắn sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn cung cấp và hiển thị dưới tên định danh của một nhãn hiệu hay doanh nghiệp. Mã OTP được tạo ra ngẫu nhiên và chỉ dùng 1 lần và sau đó sẽ không có tác dụng.
hình ảnh đại diện sms thương hiệu
  • 028 66808866

Dịch vụ gửi SMS OTP

1.000.000 

SMS OTP (Viết tắt của One Time Password) là một dãy số được xem là mật khẩu được gửi từ hệ thống về điện thoại và dùng để xác thực các đăng nhập, các giao dịch trực tuyến. Tin nhắn sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn cung cấp và hiển thị dưới tên định danh của một nhãn hiệu hay doanh nghiệp. Mã OTP được tạo ra ngẫu nhiên và chỉ dùng 1 lần và sau đó sẽ không có tác dụng.

Category:

Description

SMS OTP (Viết tắt của One Time Password) là một dãy số được xem là mật khẩu được gửi từ hệ thống về điện thoại và dùng để xác thực các đăng nhập, các giao dịch trực tuyến. Tin nhắn sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn cung cấp và hiển thị dưới tên định danh của một nhãn hiệu hay doanh nghiệp. Mã OTP được tạo ra ngẫu nhiên và chỉ dùng 1 lần và sau đó sẽ không có tác dụng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dịch vụ gửi SMS OTP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title