SMS Location Based là hình thức quảng cáo bằng tin nhắn thương hiệu tới người dùng di động thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng như: khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính,…tại không gian và thời gian phù hợp. Có thể lọc dữ liệu chính xác.
hình ảnh đại diện sms thương hiệu
  • 028 66808866

Dịch vụ gửi SMS Location

2.000.000 

SMS Location Based là hình thức quảng cáo bằng tin nhắn thương hiệu tới người dùng di động thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng như: khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính,…tại không gian và thời gian phù hợp. Có thể lọc dữ liệu dựa trên:

Khu vực
Độ tuổi, giới tính
Mức tiêu dùng viễn thông
Hệ điều hành,…

Category:

Description

SMS Location Based là hình thức quảng cáo bằng tin nhắn thương hiệu tới người dùng di động thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng như: khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính,…tại không gian và thời gian phù hợp. Có thể lọc dữ liệu dựa trên:

Khu vực
Độ tuổi, giới tính
Mức tiêu dùng viễn thông
Hệ điều hành,…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dịch vụ gửi SMS Location”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title