Description

Giải pháp truyền thông nhanh chóng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Với ưu điểm nhắm chọn đối tượng thông minh, khách hàng lớn và hẹn lịch gửi tin nhắn.

Thể hiện được thương hiệu thông qua các chiến dịch gửi tin nhắn quảng cáo & CSKH.